تولید - محصول

 • POTASSIUM BICARBONATE/E501

  پتاسیم بی کربنات / E501

  جایگزین بی کربنات سدیم برای آرد ، کیک ، شیرینی ، محصولات پخته شده فله ،
  اسیدزدایی باعث تغییر pH و کاهش اسیدیته می شود ،
  به مخمر یا شراب اضافه می شود ، با اسید تارتاریک واکنش نشان می دهد و بی ترات پتاسیم تولید می کند که به طور م effectivelyثر حل نشده ،
  برای افزایش تولید شیر ، به خوراک گاو اضافه کنید ،
  از درجه فنی می توان به عنوان کود محلول پاشی ، کود پتاس استفاده کرد.